arthur 发表于 2014-5-19 15:43:37

C# tcp/ip 多线程聊天工具 源代码

本帖最后由 arthur 于 2014-5-19 15:43 编辑

这个是一个非常典型的C# TCP/IP 多线程聊天工具,虽然很简单,但是却很实用。可谓麻雀虽小五脏俱全。
对于初学C# TCP/IP的童鞋很有用。
页: [1]
查看完整版本: C# tcp/ip 多线程聊天工具 源代码