arthur 发表于 2012-8-5 15:51:46

新加坡星科金鹏常年招聘

星科金鹏新加坡工厂常年招收封装和测试的工程师/技术员

薪资福利自己跟HR谈,可以不用交中介费。

HR联系人:Chris Ng   Chris.Ng@statschippac.com
              He Si Wei   Siwei.He@statschippac.com
              Dennis Wee   Dennis.Wee@statschippac.com

职位列表

页: [1]
查看完整版本: 新加坡星科金鹏常年招聘